විද්‍යඥයො පිරිසක් හොයාගෙන තියෙනවා තනියෙන් අලුත් වැඩියා කරගන්න පුලුවන් විදියෙ ද්‍රව්‍යයක්.මේ කතාව ඒ ගැන

බොහෝමයක් සාම්ප්රදායික Android වර්ගයේ උපකරණ තරමක් තදයි.මේ නිසා හානි කිරීමට සහ අලුත්වැඩියා කිරීමට අපහසුයිනේ.කොහොමවුනත් , විද්යාඥයො බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒවාට සියුම් ආවරනයක් ලබා දෙන්න.ඒකෙන් මේ උපකරණ වල නම්යශීලී බවක් ලැබෙනවා වගේම , මේ උපකරණ වල යන දිගුකාලීන ව්යාපාර වියදම් අඩු කර ගත හැකි වෙනවා.ඒත් ඒවා කපන්න සහ සිදුරු කරන්න තවමත් බැරි වෙලා තියෙනවා. මේ ගැටලුවලට තියෙන සමහර විසඳුම් වල දියුණුවක් අපිට දකින්න පුලුවන්.
Carnegie Mellon University එකේ පර්යේෂකයන් පිරිසක් මතුපිට හානි හා විද්යුත් පරිපථවලට සිද්ධ වන හානි මග හරවා ගන්න විදියක් හොයාගෙන තියෙනව. කලින් උත්සාහයන් වලදි වගේම මේකටත් යම් විදියක බහුඅවයවික ආකාරයක් සම්බන්ධයි. නම්යශීලී වගේම හානිවීම් වලට පරතිරෝධයක් දක්වන ද්රව්යයක් නිර්මාණය කර්න්න කර්මෙල් මජිඩි සහ ඔහුගේ කණ්ඩායම අන්වීක්ෂීය ගැලියම්-ඉන්ඩියම් බිඳිති සහිත මිශ්ර ලෝහ මෘදු, ඉලාස්ටෝමෙටොක් ෂෙල් බවට පත් කරල තියෙනව….

මැජිඩි කියන විදිහට මේ සංයුක්ත ද්රව්යේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ස්නායු පද්ධතිය වගේ පපුනස්ථාපනය වීමට තියෙන හැකියාවක් සහිත වීම. නමුත් සම්පූර්ණයෙන් වගේ neuroplasticity හැකියාව දරන්නේ නැහැ ලෝහ-ඉලාස්ටෝමෝරේට පරිගණකය හා විදුලි ආවරණ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ප්රයෝජනවත් විය හැකි වුනත් යාන්ත්රික හෝ ව්යුහමය හානි සඳහා ඒවගේ ආරක්ෂාවක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බැහැ. අන්තිම ඉලක්කය තමයි රොබෝවරු, විදුලි හා ව්යුහාත්මක දුර්වලතාවන් සහ කාලගුණික විපර්යාසය සඳහා දක්වන දුර්වලතාවයන් මග හරවා ගන්න උපකාරී වන ද්රව්යයක් නිර්මාණය කිරීම.

Click here to read source Article (in English)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s